Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

miercuri, 10 septembrie 2008

Pamantul si poluarea

Pamantul si poluarea

In timp omul a transformat natura in folosul sǎu. Consumul mare de oxigen in diverse activitati si eliminarea in aer a unui număr mare de substanţe toxice duc la încărcarea atmosferei cu substanţe dăunătoare .
Stratul gazos al Pamantului reprezentat de atmosfera terestra reprezintă unul dintre factorii esenţiali a existenta vieţii .
Timp de milioane de ani echilibrul natural al gazelor atmosferice s-a menţinut dar acum este ameninat de activitatiile omului.
Atmosfera este formata din :
ü azot 78,09%
ü oxigen 20,95%
ü argon 0,92%
ü bioxid de carbon 0,03%
ü alte gaze (xenon,hidrogen,ozon,radon,heliu) 0,1%
Din punct de vedere al sanatatii o deosebita importanta reprezintă oscilaţiile in concentraţiile ale oxigenului si ale bioxiduluide carbon din aer,deoarece acestea au un rol impornat in metabolism, in principal la nivelul plămânilor .Din cauza scăderii concentraţiilor a oxigenului si a bioxidului de carbon pot apărea fenomene de hipoxie sau de anoxie .
Definirea poluării reprezintă o problema deoarece implica mai multe aspecte si fiecare conduc la o alta explicaţie . Cea mai potrivita este definiţia data de Organizaţiei Mondiala a Sanatatii (O.M.S).
„Se poate vorbii despre poluarea atmosferica atunci când una sau mai multe substanţe străine sau amestecuri de substanţe sunt prezente in atmosfera in cantitati sau pe o perioada care pot fi periculoase pentru oameni, animale ,sau plante si contribuie la punerea in pericol sau vătămarea activitatiilor sau bunăstării persoanelor”
Principale surse ale poluării
Sursele poluării sunt impartite in trei categorii :
ü surse naturale
ü surse provocate de om(artificiale)
ü surse „activitatiilor ”casnice””
Surse naturale

Printre aceste surse amintim:
ü Polenul plantelor si al floriilor care provoacă alergii
ü Ceata care acţionează asupra naturii
ü Erupţiile vulcanice care activează produşii gazoşi ,lichizi si solizi,si astfel schimba local relieful zonei in care se manifesta .
ü Cenuşa vulcanica , praful vulcanic împreuna cu vapori de apa influnteaza fenomenul „efect de sera”
ü Incendiile naturale sunt o sursa formata din fum si cenuşa , si se produc atunci când umiditatea climatului scade critic, fenomen întâlnit mai ales in zona tropicala
ü Furtunile de praf se produc in zonele de stepa mai ales in perioadele lipsite de precipitaţii când se pierd pârtile aeriene a vegetaţiei astfel ele ramând expuse acţiunii de eroziune a vanturilor specifice continentului African .
ü Ape termale
Surse artificiale

ü Transporturile sunt o sursa importanta de poluare deoarece autovehiculele funcţionează pe baza unor motoare cu combustie producând anumite gaze de eşapament .
Poluanţii emişi depind de tipul de autovehicul , de natura combustilului si de conditiiei tehnice de functionare.Printre acestea amintim dioxidul de sulf ,plumbul,hidrocarburile poliaromatice,compuşi organici ,azbestul, metanul ,etc.
ü Indrustria la momentul actual este principalul poluant la scara mondiala ,deoarece procesele de producţie in uzine eliberează substanţe toxice .
Degajările indrustiale in ultima parte ating solul si e cunoscut faptul ca in jurul uzinelor metalurgice 30-40 km e crescuta concentraţia de ingrediente care intra in compoziţia degajatiilor aeriene a acestor uzine .Sursele provocate din „activitati casnice”

Acesta sursa de poluare este provenita din arderea lemnului
deoarece in unele locuri lemnul constituie o necesitate legata de satisfacerea consumurilor energetice (încălzirea locuinţelor pe anotimpul rece )
In S.U.A. si India se ard anual circa 130 de milioane de tone de lemn ,in S.U.A. aceasta cantitate asigura doar 3% din consumul de energie, iar India cu aceiaşi cantitate asigura 25% din consum aceste tari .Aceste state au in politica lor economica reducerea consumului foarte mare de lemn pentru inclazire care dăunează populaţiei si nu numai .
Poluanţi
Putem clasifica poluanţi după natura lor :
1. Poluanţi de natura fizica
- Depunerile radioactive
- Ape folosite in uzinele atomice
- Deşeuri radioactive
- Ape termale
- Lichide calde provenite de la răcirea instalaţiilor indrustiale sau centrelor termoelectrice si atomo-electrice
2. Poluanţi de natura chimica
Mercurul provenit din : - deşeuri indrustiale
- inhalarea vaporilor ca urmare a unor
scapari accidentale a termometrelor
- devarsarile unor uzine producătoare
de fungicide organomercurice.
Azotaţii proveniti din : - ingrasaminte chimice
- pesticide organofosforice
- detergenţi
Plumbul provenit din: - gazele de eşapament ale autovehiculelor
- evacuările uzinelor indrustiale
Cadminul provenit din aerosoli .
Zincul provenit din : - dizolvarea de către soluţii acide a
zincului
- deşeuri
Monoxidul de carbon se formează in mod natural in metabolismul microorganismelor , el este un compus al gazului natural ,se raspandeste in atmosfera sau in stratofera sub efectul razelor ultra violete.
Este un gaz periculos deoarece toate materiile primare energetice folosite pentru combustie conţin carbon sub forma de combinaţii chimice .
Monoxidul de carbon este un gaz toxic pentru oameni si animale ,poate pătrunde in organism in plămâni si blochează fixarea oxigenului ,puterea sa de fixare este de 240 de ori mai mare decât a oxigenului .
In natura anumite plante (morcovul) pot fixa bine monoxidul de carbon (CO) .
Dioxidul de carbon este cel mai important din ciclu carbonului deoarece aduce clorul in fotosinteza sub forma de vapori de apa lăsând sa treacă undele scurte ale radiaţiilor solare, provoacă reîncălzirea aerului mentind temperatura (pe Venus atmosfera este foarte bogata in carbon iar temperatura atinge cu aproximaţie 4700).
Ozonul este concentrat in stratosfera ,se formează de la molecule de oxigen prin asocierea razelor ultravioletelor .
Dioxidul de sulf este produs in principal de arderea cărbunelui ,provoca ploile acide care distrug vegetaţia si clădirile.
Azotul , elementele care compun azotul contribuie constant la poluarea atmosferei (bioxidul de azot NO2 este cel mai periculos) ,provoacă formarea smogului.
Un alt poluant sunt tigarile care in prezent sunt consumate de un număr foarte mare de consumatori de toate vârstele .

Principalele substanţe poluante din compoziţia unei tigari :

Subtanta
Cantitate
Efectul produs
Dioxidul de carbon
23.100-78.300
Se elimina prin respiraţie
Oxid de carbon
5.250-21.400
Produce tulburări de memorie si de vedere
Favorizează infarctul
Gudroane
3.000-33.000
Blochează activitatea leucocitelor
Nicotina
200-2.400
Toxic al sistemului nervos
Accidente cardiovasculare
Acetaldehida
140-1.440
Methemoglobinizat
Amoniac
60-330
Iritant pentru ochi
Caustic
Bronşita
Alcool metilic
40-330
Leziuni ale ochilor
Hidrogen sulfurat
12-35
Irita mucoasele
Fenol
9-202
Denaturarea proteinelor
Cadmiu
1
Afectează rinichi
Oxid de azot
0-600
Modificări respiratori
Dioxid de azot
0-10
Modificări cardio-vasculare
Plumb
1
Produce intoxicaţie cu plumb
3. Polunati de natura chimica
Microorganismele patogene
Substanţe organice provenite din procesul de fermetare

Poluarea Pamantului

Poluarea solului
Degradarea solului este cauzata de :
◦ Folosirea incorecta a ingrasamintelor chimice (afectarea masei organice a solului )
◦ Exploatarea neraţionala ,prin monoculturi (epuizarea solului )
◦ Toţi factori poluanţi din apa ,atmosfera ajungând pe sol (fertilitatea solului)
◦ Tăierea solului prin irigaţii (degradarea solului )
◦ Aruncarea rezidiurilor indrustiale pe sol (distrugerea solului )
Masuri de precauţie :
◦ Sadirea unor plante care absorb unii poluanţi
◦ Combaterea inundaţiilor
◦ Utilizarea ingrasamintelor in cantitati adecvate

Poluarea apelor
Daca am putea pune toata apa globului in 50 de pahare ,49,5 ar conţine apa sărata a marilor si a oceanelor iar din partea rămasa aproximativ jumătate este apa din gheţuri sau o apa prea poluata pentru a fi potabila astfel pentru omenire ramane decât conţinutul unei linguriţe ;din datele consumului mondial al apei ,ea este repartizata 69% agriculturii,23% industriei si doar 8 % in domeniul casnic.
Poluarea apei se datorează :
◦ Spalarii rezidiurilor depozitate pe sol
◦ Detergenţi sintetici
◦ Insecticide
◦ Ingrasaminte chimice provenite de la combinatele zootehnice
◦ Ploile acide
Masuri de precauţie :
◦ Construirea unor staţii de reţinere a substanţelor poluante
◦ Controlul depozitarii deşeurilor solide astfel incat sa nu fie luate de ape .


Poluarea aerului

Cauzele poluării :
◦ Gazele indrustiale
◦ Gazele rezultate din arderi (încălzirea locuinţelor, gazele de eşapament eliminate de autovehicule)
Masuri de precauţie :
◦ Plantare de arbori , extinderea zonelor verzi
◦ Suprainaltarea coşurilor din care se elimina o cantitate mare de fum si gaz
◦ Amplasarea in locuri speciale a rampelor de gunoi
◦ Folosirea unor combustibili combinaţi (benzina si gaz poluant)

Efecte si fenomene rezultate in urma poluării

1.Smogul
Cuvântul „smog” este format pornind de la cuvinte englezeşti „smoke” si „fog” ,este un amestec de ceata solida sau lichida si particule de fum formate când umiditatea este crescuta .
Smogul se formează in zonele urbane ,in locurile in care exista un numar mare de automobile ,când dioxidul de azot este descompus de razele solare ,eliberându-se ozonul .
El poate cauza probleme foarte mari :
▫ Irita ochii si căile respiratori
▫ In aşezările urbane cu densitate crescuta ,rata mortalităţii poate sa crească in mod considerabil in timpul perioadelor de expunere la smog.
Smogul apare in zonele oraşelor de coasta si este o adevărata cauza a poluării aerului in marile orase precum Atena ,Los Angeles ,Tokyo .
2.Ploaia acida
Este formata din oxizii de sulf , oxizi de azot si vapori de apa ,rezultând acizi sulfurici si acizi azotici ,care pot fi transportaţi la distante mari de locul formarii .
Interacţiunile dăunătoare provocate de ploile acide :
▫ Erodarea structurilor
▫ Distrugerea culturilor agricole
▫ Ameninţarea speciilor de animale3.Efectul de sera
Este creşterea de dioxid de carbon ce permite energiei solare sa pătrundă in atmosfera .
Principali poluaţi care provoacă efectul de sera :
▫ Dioxidul de carbon
▫ Oxidul azotos
▫ Metanul
Rezultatul efectului de sera este creşterea temperaturii planetei care duce la schimbări ale climei si ale reliefului ,datorita topirii calotelor glaciare de la poli .
Poluarea si Sănătatea
Majoritatea bolilor din organism sunt din cauza poluării .
1. Bolile infecţioase:
▫ Boli microbiene – febra tifoida
- holera
▫ Boli virotice -polimielita
- hepatita epidermica
▫ Boli parazitare – dizenteria
- giadiaza
2. Bolile neinfectioase :
▫ Intoxicatie cu plumb
▫ Intoxicaţie cu mercur
▫ Intoxicaţie cu zinc
▫ Intoxicaţie cu cadminiu
▫ Intoxicaţie cu azotaţi si fosfaţi
▫ Intoxicaţie cu pesticide


Concluzii
Pamantul este casa noastră .Daca noi nu o vom proteja ,nu va trece mult timp si viata nu va mai exista . Omul si Societatea umana fac parte integrata din biosfera si depind strâns de resursele ei.
Protecţia biosferei este de o importanta capitala pentru umanitate.

Poluarea mediului inconjurator
Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei omeneşti.
Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De calitatea solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales a celei subterane.
Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii, fără apă toate reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are multiple consecinţe negative asupra omului şi sănătăţii sale.
Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. (Conferinţa Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972)
Din cuprinsul definiţiei se poate constata clar că cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecinţa activităţii mai ales social – economice a acestuia.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării.
Poluarea,printre alte clasificări, este clasificată în poluare naturală si poluare artificială.
Sursele naturale principale ale poluării sunt erupţiile vulcanice, furtunile de praf, in­cendiile naturale ale pădurilor şi altele cum ar fi gheizerele sau descompunerea unor substanţe organice.
Erupţiile vulcanice care generează produşi gazoşi, lichizi şi solizi exercitând influenţe negative asu­pra purităţii atmosferice. Cenuşile vulcanice, împreună cu vaporii de apă, praful vulcanic şi alte numeroase gaze, sunt suflate în atmosferă, unde formează nori groşi, care pot pluti până la mari distanţe de locul de emitere. Timpul de rămânere în atmosferă a acestor suspensii poate ajunge chiar la 1-2 ani.
Furtunile de praf sunt şi ele un important factor în poluarea aerului. Terenurile afâ­nate din regiunile de stepă, în perioadele lipsite de precipitaţii, pierd partea aeriană a vegeta­ţiei şi rămân expuse acţiunii de eroziune a vântului. Vânturile continue, de durată, ridică de pe sol o parte din particulele , care sunt reţinute în atmosferă perioade lungi de timp. Depunerea acestor particule ca urmare a procesului de sedimentare sau a efectului de spălare exercitat de ploi, se poate produce la mari distanţe faţă de locul de unde au fost ridicate.
Incendiile naturale sunt o importantă sursă de fum şi cenuşă, care se produc atunci când umidita­tea climatului scade natural sub pragul critic. Fenomenul este deosebit de răspândit, mai ales în zona tropicală, deşi, în general, gradul de umiditate al pădurilor din această zonă nu este de natură să favorizeze izbucnirea incendiului.
Din punct de vedere al felului surselor de poluare, produse de om (artificiale) se disting:
- poluare industriala -20 – 25%
- poluare casnică -50 – 60 %
- poluare datorată mijloacelor de transport -20- 25 %

Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială
Procesele de producţie industrială şi producţia de energie a industriei, sunt principalele surse ale poluării atmosferice dar la acestea putem adăuga orice arderi din care rezultă substanţe poluante.
Gazele industriale, gazele rezultate din arderi, fie ca e vorba de incalzirea locuintelor sau de gazele de esapament eliminate de autovehicule, polueaza atmosfera cu numeroase substante daunatoare sănătăţii, aceste substante provoaca, printre altele, boli respiratorii si alergii, precum şi ploi acide ce distrug pădurile.
Praful, cenuşa şi fumul au o proporţie destul de mare în totalitatea poluanţilor care există în atmosferă.
Sursele artificiale generatoare de praf, cenuşă şi fum cuprind, în general, toate activităţile omeneşti bazate pe arderea combustibililor lichizi, solizi sau gazoşi. O importanţă sursă industrială, în special de praf, o reprezintă industria materialelor de construcţie, care are la bază prelucrarea unor roci naturale (silicaţi, argile, calcar, magnezit, ghips etc.)
Monoxidul de carbon(CO) este un gaz foarte periculos, ce are o pondere din ce în ce mai mare printre poluanţii devastatori.
Aerul pe care il inspiram este parte din atmosfera ,amestecul de gaze ce acoperă globul pământesc.Acest amestec de gaze asigură viaţa pe pământ şi ne protejează de razele dăunătoare ale Soarelui.
Echilibrul natural al gazelor atmosferice,este ameninţat acum de activitatea omului.Aceste pericole ar fi efectul de seră ,încălzirea globală ,poluarea aerului, subţierea stratului de ozon şi ploile acide.
Stratul de ozon din stratosferă ne protejează reţinand razele ultraviolete ale soarelui.Deoarece în zilele noastre a crescut foarte mult folosirea ,frigiderelor ,detergenţilor etc.,aceste gaze au ajuns în aer în cantităţi mai mari decât cele care ar putea fi suportate de atmosfera.Pe masură ce se ridică ,se descompun , şi distrug stratul de ozon
O mare gaura in ozon (ilustrată la mijloc cu albastru inchis si gri) se dezvoltă deasupra Antarticii, timp de câteva luni, în fiecare an.


Industria arde carburanţii fosili, eliberând în atmosfera gazele de seră care încălzesc Pamântul.
Gazele de sera, rezultate din procesele industriale si din agricultura deregleaza echilibrul atmosferic,reţin gazele infraroşii si le reflecta pe suprafaţa Pamântului. În consecinţă creşte temperatura medie globala.
Stratul gros de agenti poluanti eliberati de un oras mare poate poate crea o ceata sufocanta, mai ales când nu exista vânturi care sa imprăştie poluanţii. Gazele acide care ies din cosurile fabricilor si din autovehicule se amesteca cu precipitaţiile, rezultând ploi acide care distrug clădiri şi păduri şi omoară peştii. Unii agenţi poluanţi ajung în stratosfera, distrugând ozonul natural care protejeaza animalele si plantele împotriva razelor nocive ultraviolete ale Soarelui.
Ploaia acida distruge plantele si animalele. Ele spala nutrientii de pe sol, frunze si ace, iar acestea se îngălbenesc şi mor. Aluminiul eliberat de ploi slăbeşte rădăcinile copacilor, favorizând distrugerea lor. Păduri întregi au disparut din aceasta cauza.
Este şi mai rău daca ploaia acidă ajunge în râuri sau lacuri, pentru că acestea transportă otrava la distanţă, omorând şi cele mai mici organisme. Peştii sunt determinaţi de aluminiu să producă o mucoasă lipicioasă care le înfundă branhiile şi îi “sufocă”, în cele din urmă. Apele acide distrug si icrele.
Ploile acide distrug culturile omoară peştii prin otrăvirea locurilor şi farâmiţează pietrele. Copacii isi pierd frunzele şi, în final mor. Aceste păduri situate pe graniţele ceho-poloneze arată parcă ar fi fost lovite de bomba atomică. Ele au fost distruse de ploile acide datorate poluării industriale din fostele ţări comuniste.Transporturile sunt, după cum bine ştiţi, o altă importantă sursă de poluare
Autovehiculele care funcţionează cu motor cu combustie, sunt un factor poluant care este luat din ce în ce mai mult în seamă. Oraşele mari sau aglomeraţiile urbane dense sunt afectate în mare măsură de transporturile cu eliberare de noxe.
Gazul carbonic(CO2) , numit ştiinţific dioxid de carbon, este cel mai important din ciclul carbonului este inofensiv şi aduce clorul pentru fotosinteză. CO2, sub formă de vapori de apă, lasă să treacă undele scurte ale radiaţiei solare în atmosferă şi absoarbe undele lungi ale radiaţiilor Pământului, ceea ce provoacă o reâncălzire a aerului, efectul de seră.
Activităţile „casnice” sunt, fie că vrem, fie că nu, o sursă de poluare. Astăzi, în multe ţări în curs de dezvoltare, aşa cum este şi ţara noastră, lemnul de foc este la fel de vital ca şi elementele, iar ca preţ, în unele locuri, are un ritm de creştere mai mare decât alimentele. Ca­uza creşterii zi de zi a preţului este restrângerea suprafeţelor de pădure. Multe ţări care fuse­seră cândva exportatoare de material lemnos, au devenit importatoare, în măsura în care nu s-au preocupat de regenerarea fondului forestier.
Substanţele poluante din atmosferă sunt substanţe gazoase, lichide sau solide, care îi modifică compoziţia.
Pe măsură ce numarul populatie creste, tot mai mult carbune, ulei, gaz (carburanti folsili) si lemn sunt arse pentru a produce energia necesara pentru incalzire, gatit, transport, constructii si pentru realizarea bunurilor necesare oamenilor si obiectelor de lux pe care si le doresc. Unele noxe eliberate in procesul de ardere a acestor carburanti se numesc gaze de sera, deoarece se comporta intocmai ca sticla unei sere: lasa lumina sa patrunda, dar retin caldura eliberata de pe suprafata Pamântului. Ca rezultat, ele conduc la incalzirea planetei.

Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-au mentinut timp de milioane de ani, este amenintat acum de activitatea omului. Aceste pericole ar fi, ploile acide, subtierea stratului de ozon, poluarea aerului, efectul de sera si incalzirea globala.
Activitatile umane produc o mare poluare, zilnic. Gazele de esapament emanate de 700 de milioane de masini in intreaga lume, impreuna cu fumul si gazele industriale, aduc in atmosfera diferiti agenti poluanti.
Apele reziduale provenind din locuinte, din industrie si agricultura ajung inca in proportie mare in apele lacurilor si ale raurilor. Aceste ape poluate contin substante care favorizeaza dezvoltarea bacterilor. Aceste bacterii consuma cantitati imense de oxigen dizolvat in apa si in felul acesta pune in pericol viata animalelor si plantelor. Apele reziduale contin de asemenea produse industriale toxice, cum sunt plumbul si mercurul.
De asemanea ingrasamintele, folosite mult in agricultura, ajung in apele raurilor, purtate de apa ploii.
Aceste ingrasaminte contin nitrati si polueaza apele subterane.
La poluarea apei contribuie un număr mare de surse, care sunt clasificate în:
Surse organizate:
- apele reziduale comunale, care rezultă din utilizarea apei în locuinţe şi instituţii publice, bogate în microrganisme, dintre care multe patogene;
- apele reziduale industriale, provenite din diverse procese de fabricaţie sau sunt utilizate la transport, ca solvent sau separator, la purificarea şi spălarea materiilor prime, semifinite şi finite, sau a ustensilelelor şi instalaţiilor, şi au o compoziţie heterogenă.
- apele reziduale agro – zootehnice, provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în scopuri agricole (irigaţii), cât şi pentru alimentarea animalelor şi salubritatea crescătoriilor de animale.
Sursele neorganizate, sunt reprezentate de apele meteorice (ploaie, zăpadă), reziduurile solide de tot felul, diversele utilizări necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii).
Multitudinea şi variabilitatea surselor de poluare a apei conduc la pluralitatea elementelor poluante, împărţite în:
- elemente biologice, reprezentate, în principal, de microorganismele patogene;
- elemente chimice, reprezentate de substanţe chimice organice sau anorganice;
Ca măsuri de prevenire a poluării apei sunt: interzicerea îndepărtării la întâmplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa, organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor locale, construirea de staţii de epurare, construirea de staţii sau sisteme de epurare specifice pentru apele reziduale ale întreprinderilor industriale, înzestrarea cu sisteme de reţinere şi colectare a substanţelor radioactive din apele reziduale ale unităţilor unde se produc sau se utilizează radionuclizi, controlul depozitării reziduurilor solide;
Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice în practica agricolă. Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile pot fi clasificate în:
- reziduuri menajere, rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi localuri publice;
- reziduuri industriale, provenite din diversele procese tehnologice care pot fi formate din materii brute, finite sau intermediare şi au o compoziţie foarte variată în funcţie de ramura industrială şi de tehnologia utilizată (în industria alimentară – predominant componente organice, pe când în industria chimică, metalurgică, siderurgică, minieră – predominant substanţe chimice organice sau anorganice);
- reziduuri agro – zootehnice, legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor;
Elementele poluante ale solului sunt de două categorii:
- elemente biologice, reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate de om şi de animale, fiind în cea mai mare parte patogene. Ele fac parte integrantă din diferitele reziduuri (menajere, animaliere, industriale);
- elemente chimice, sunt în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor este multiplă: ele servesc ca suport nutritiv pentru germeni,insecte şi rozătoare, suferă procese de descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le degradează etc.
Ca măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor menajere în recipiente speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte a reziduurilor colectate în afara localităţilor, depozitarea controlată sau tratarea corespunzătoare a reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, ca îngrăşământ natural, a reziduurilor, incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc.
Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, medicină etc.. Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de persoane din oraşele aglomerate recurge la specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii neşteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap). În sfârşit nu putem trece cu vederea poluarea termică, poate cea mai recentă formă de poluare fizică cu influenţe puternice asupra mediului înconjurător, în special asupra apei şi aerului, şi, indirect, asupra sănătăţii populaţiei. Marea varietate a poluării fizice, ca şi timpul relativ scurt de la punerea ei în evidenţă, o face mai puţin bine cunoscută decât pe cea biologică şi chimică, necesitând eforturi deosebite de investigare şi cercetare pentru a putea fi stăpânită în viitorul nu prea îndepărtat.

Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, respectiv atunci când omul a cucerit întreg spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele de energie au fost afectate în aşa măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiţii esenţiale existenţei umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Se deduce astfel posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul întrebării, dacă bineînţeles nu se iau măsuri energice de protecţie a planetei. Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se poată regenera şi conserva în permanenţă.
Primele iniţiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani, din necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariţie. Cu timpul, motivele care au impus ocrotirea naturii s-au diversificat. Începând din 1970, au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei : subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi a solului. Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă de natură. Însă responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi sprijin reciproc pe plan local, judeţean, naţional şi mai ales internaţional.
Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, aşa încât uneori şi-a pus în pericol însăşi viaţa lui. În asemenea situaţie, fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs şi să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, pentru menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care compun mediul.
Pentru ca Pământul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuiesc corelate cu legile naturii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu