Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

miercuri, 22 decembrie 2010

Pământul, Casa Noastră

Pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai interdependentă şi fragilă, viitorul ne poate rezerva atât mari pericole cât şi nebănuite oportunităţi. Pentru a progresa trebuie să recunoaştem că în mijlocul diversităţii magnifice de culturi şi forme de viaţă suntem o singură familie umană şi o singură comunitate terestră cu un destin comun. Trebuie să ne unim pentru a construi o societate globală durabilă bazată pe respectul pentru natură, drepturi umane universale, justiţie economică şi o cultură a păcii. În acest scop este imperativ ca noi oamenii de pe Pământ să declarăm responsabilitatea noastră unii faţă de alţii, faţă de marea comunitate a fiinţelor vii şi a generaţiilor viitoare.
Omenirea este o parte a unui vast univers în evoluţie. Pământul Casa Noastră este el însuşi viu găzduind o comunitate unică a vieţii. Forţele naturii fac din existenţă o aventură solicitantă şi nesigură, dar Pământul a oferit condiţiile esenţiale pentru evoluţia vieţii. Persistenţa fiinţelor vii şi bunăstarea omenirii depind de conservarea unei biosfere sănătoase cu toate sistemele sale ecologice, o varietate bogată de plante şi animale, soluri fertile, ape pure şi aer curat. Protecţia vitalităţii, diversităţii şi frumuseţii Pământului este o responsabilitate sacră.
Modelul dominant de producţie şi consum determină devastarea mediului, epuizarea resurselor şi o extincţie masivă a speciilor.
Fiecare poartă responsabilitatea pentru bunăstarea prezentă şi viitoare a întregii familii umane şi a tuturor celorlalte forme de viaţă ale lumii vii largi. Spiritul solidarităţii umane şi fraternităţii cu celelalte forme de viaţă este întărit când trăim cu respect pentru misterul creaţiei, recunoştinţă pentru darul vieţii şi umilinţă pentru locul ocupat de om în natură. Recunoaştem necesitatea urgentă a unei viziuni commune. În consecinţă, într-un spirit de solidaritate afirmăm următoarele principii interdependente care vizează un mod de viaţă durabil şi după care să fie ghidat şi evaluat comportamentul tuturor indivizilor, organizaţiilor,. I. Respect şi protecţie a comunităţii vieţii
1. Să respectăm Pământul şi viaţa în toată diversitatea ei.
a. Să recunoaştem că toate fiinţele vii sunt interdependente şi fiecare formă de viaţă are valoare indiferent de utilitatea ei pentru fiinţa umană.
b. Să afirmăm încrederea în demnitatea intrinsecă a tuturor fiinţelor umane şi în potenţialul intelectual, artistic, etic şi spiritual al umanităţii.
2. Grijă pentru comunitatea vieţii cu înţelegere, compasiune şi dragoste.
a. Să acceptăm că dreptul de a poseda, gestiona şi utiliza resursele naturale implică datoria de a împiedica afectarea mediului şi de a proteja drepturile fiinţei umane.
b. Să afirmăm că creşterea libertăţii, a cunoştinţelor şi a puterii, implică responsabilitatea promovării binelui comun.
3. Să construim societăţi democratice care sunt juste, participatorii, durabile şi pacifiste.
a. Să asigurăm ca toate nivelurile comunităţilor să garanteze drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi să ofere fiecăruia oportunităţi pentru a-şi realiza întregul potenţial.
b. Să promovăm justiţia economică şi socială permiţând tuturor să realizeze o viaţă în siguranţă, demnă şi responsabilă din punct de vedere ecologic.
4. Să asigurăm abundenţa Pământului pentru generaţiile viitoare.
a. Să recunoaştem că libertatea de acţiune a fiecărei generaţii este determinată de necesităţile generaţiilor viitoare.
b. Să transmitem generaţiilor viitoare valorile, tradiţiile şi instituţiile care încurajează comunităţile umane şi ecologice înfloritoare pe termen lung ale Pământului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu