Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

vineri, 4 noiembrie 2016

PURITATE SUFLETEASCĂ

Puritatea sufletească a ființei umane, stă în capacitatea sa de a rămâne etic și moral în raport cu nevoile sale energetice, hrănindu-le în mod autentic din propria abundență de iubire.
Manifestându-ne viața prin atitudinea iubirii, iertării, prețuirii, recunoștinței, empatiei și a bucuriei lăuntrice față de tot ceea ce suntem, simțim, trăim, gândim, facem, primim și dăruim vom exprima frumusețea lăuntrică a sufletului nostru.
Adoptând o atitudine pozitivă și deschisă față de lume, față de semeni, față de propria viață și față de tot ceea ce există, percepem, experimentăm, simțim, alegem, facem și etichetează sau atribuim ca valori, în raport cu trăirile și consecințele noastre – ceea ce vom atrage în viața noastră, ne va împlini sufletește.
Adoptând prin prejudecățile și convingerile noastre negative, o atitudine potrivnică sau ostilă vieții, toate trăirile noastre vor fi dominate la nivel emoțional, de nemulțumiri, neîmpăcări, negativitate, ostilitate și frici. Astfel, și rezultatele sau consecințele experiențelor și alegerilor noastre, vor fi pline de erori și neîmpliniri.
Cât timp vom ști și vom înțelege să ne manifestăm în mod conștient și autentic viața, prin atitudinea iubirii, a credinței, a prețuirii și a încrederii de sine – vom ști să nu cădem pradă deciziile și convingerile negative ale ego-ului minții.
Nelăsând comportamentul instinctual și posesiv, să ne controleze deciziile și viața sau să ne contamineze mintea, trupul, inima și sufletul cu ură, neîmpăcări și negativitate – vom evita să permitem prejudecăților, fricilor, lăcomiilor, viciilor, insuficiențelor, nevoilor, neliniștilor, nemulțumirilor, nereușitelor, judecăților, învinuirilor, neasumării, ostilității, urii și furiei, să ne copleșească simțurile sau să ne influențeze negativ, percepțiile, trăirile, rezultatele și viața.
Autor: Sandor Kasza

Cuvântul nostru – este primit de întreaga natură

 ,, Știința interpretării limbajului florilor, al arborilor, al păsărilor, este o înzestrare ce puține persoane o posedă. Fiecare dintre voi poate însă să vorbească deopotrivă stâncilor, lacurilor, râurilor, munților. Este un limbaj, chiar singurul limbaj adevărat, ceea ce creați în lumea subtilă, nu numai prin cuvintele pronunțate, dar și prin gândurile, sentimentele, dorințele, gesturile voastre; el este cel ce se înscrie, se imprimă în materia universului, și el este eficace, creator.
Așadar, întotdeauna trebuie „să vorbiți”, mereu să creați, preocupându-vă numai să fie pentru bine. Iar natura care este atentă, se pregătește să-și facă lucrarea de împlinire, de concretizare, pentru că natura se supune mereu Cuvântului Divin.”
Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov


miercuri, 2 noiembrie 2016

Marea Operă – fazele sale corespund succesiunii culorilor în natură

,, De ce descriu alchimiștii transformarea materiei Marii Opere ca o succesiune de culori? Fiindcă ei au observat această succesiune în viața vegetală. Priviți pomii fructiferi: la câteva nuanțe apropiate, ei trec printr-o succesiune de culori, mereu în aceeași ordine, deoarece natura este bogată în diferențieri. În timpul iernii, pomii sunt negri și goi. Primăvara, ei devin albi prin flori și verzi prin frunze. Apoi vine vara: prin coacerea fructelor, ei devin galbeni și roșii; iar când se spropie toamna, frunzișul devine roșu și auriu. Procesul se încheie cu roșul și auriul, este sfârșitul ciclului, ca în opera alchimică. După imaginea vegetației, ființa umană trebuie să străbată interior toate fazele operei alchimice. Ea moare, apoi renaște. Ea renaște cu niște virtuți și puteri noi: niște culori noi.” Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

Toamna – corespondența sa în existența umană

“În fiecare an, pe 22 septembrie, soarele intră în semnul Balanței, deschizând astfel o perioadă nouă. Este toamna, epoca culesului şi adunatului fructelor coapte; seminţele sunt şi ele triate pentru hrană sau conservate pentru a fi semănate mai târziu, astfel ca ciclul să continue. Dar această lucrare de separare, de triaj, ce se face în natură nu priveşte numai vegetaţia: ea priveşte şi fiinţa umană. Fiindcă toamna este momentul acelei separări despre care vorbeşte Hermes Trismegistus în Tabla de Smarald: „Vei separa subtilul de grosier cu băgare de seamă și cu judecată”, adică cu mmare grijă. Separarea subtilului de grosier înseamnă separarea spiritualului de material. De aceea Inițiatul, care participă cu spiritul său la această lucrare a întregii naturi, știe că a venit clipa să lase să moară materia obscură ce există încă în el, pentru a elibera adevărata viață. Așa cum fructul se separă de arbore, așa cum sâmburele sau sămânța se separă de fruct, tot așa și sufletul se va separa într-o bună zi de corp. Corpul este învelișul sufletului, iar sufletul este sămânța ce va fi semănată în înalt, în cer. În ziua în care fructul omului s-a copt, el nu mai cade din nou pe pământ ca sămânța unei plante, ci zboară spre cer.” Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov T

Trebuie să ne întoarcem la natură

“Când un Inițiat deschide ușa de dimineață, salută întreaga natură, pomii, cerul, soarele. El dă binețe zilei și întregii Creații. Vă întrebați la ce-i servește asta ? Ei bine, pentru a intra imediat în conexiune cu sursa vieții. Da, pentru ca natura îi răspunde. De câte ori dimineața, când ies în grădina salut Îngerii celor patru elemente. Îngerii Pământului, ai Apei, ai Aerului, și ai Focului și chiar pe pitici, ondine, sulfide, salamandre. Și-atunci să-i vezi, cântă, dansează, sunt încântați. Și pietrelor pomilor, vântului le spun și lor ” salut , salut “. Faceți-o și voi, veți simți că ceva în interiorul vostru se echilibrează, se armonizează și multe întunecimi și neînțelegeri vor pleca de la voi și pur și simplu pentru că v-ați decis să salutați natura vie și creaturile care o populează. Discipolii științei Spirituale știu că totul este viu , de aceea sunt atenți cu plantele, insectele, pietrele….. Discipolul este extrem de atent față de natură și de ființele invizibile care o locuiesc. Pentru el pământul este sacru, viu, populat de nenumărate ființe. Puteți gândi : “Ce importanță are dacă manifest față de pământ respect sau nu ? Pentru el asta nu schimbă nimic, nu-i face nici bine nici rău”: Evident, doar că este important să respectați pământul, nu pentru el ci pentru voi . Dacă sunteți atent cu pietrele, plantele, animalele, conștiința voastră în lumea invizibilă se dezvoltă mult mai bine. Fără îndoială, nu v-ați gândit niciodată la asta. A fi un discipol al Științei Inițiatice înseamnă a dezvolta conștiința că fiecare lucru este viu, pentru a le respecta, păstra, proteja; și înseamnă aprofundarea în sine a spiritului constructiv. { O.M. Aivanhov}